Dårlig s-togsplan

Det er kun jubeloptimister som transportminister Ole Birk Olesen (I), der kan tro, at en samlet spareøvelse vil gøre S-togs driften bedre for passagererne bare fordi man lader private overtage driften.