I strid om fælles parkeringsareal

Hvem skal betale? Beboerne i bofællesskabet Holdepunktet og Furesø Kommune er uenige om, hvem der skal betale for asfaltering og opsætning af belysning på bofællesskabets fælles parkeringsplads

I strid om fælles parkeringsareal

Denne fælles parkeringsplads er stridspunktet mellem bofællesskabet og kommunen. Foto: Allan Nørregaard

Foto: Allan Nørregaard