Hareskovs kunstgræsbane var hele 17 år undervejs

Hareskovs kunstgræsbane var hele 17 år undervejs
Foto: Mikkel Kjølby