Debat: Furesø ligger nok en gang i bunden på ældreområdet

Af Hans Holm, formand, og Judith Skriver, næstformand, Furesø Seniorråd

DEBAT Det ligner dumpekarakter til Furesø, når man læser den store sammenligning mellem landets kommuner, ’Kend din kommune’, der netop er udkommet fra Kommunernes Landsforening.

Det gælder ikke på alle kommunens indsatser, men bemærkelsesværdigt markant på senior/ældreområdet. Mens Furesø på flere områder ligger pænt placeret i forhold til landets øvrige kommuner, ser det stadig skidt ud inden for en række af kommunens indsatser for de ældre borgere.

Furesø Seniorråd har svært ved at forstå Furesøs prioriteringer.

På den ene side har byrådet sat sig det gode mål, at Furesø skal være en af landets allerbedste kommuner at blive ældre i 2030. På den anden side har politikerne tilsyneladende et håb om, at der sker af sig selv.

I hvert fald er det meget svært at få øje på ønsket om at være blandt de bedste, når man kikker på de nyeste nøgletal.

Her finder man ingen eller kun minimale forbedringer på væsentlige områder vedrørende ældre.

Når det f.eks. gælder udgifter til pleje og omsorg til de +80-årige, ligger Furesø igen helt i bund – faktisk som nr. 98 af landets 98 kommuner. Og gælder det de +67-årige, så er Furesø nr. 62 i landet.

Også når man ser på antal autoriseret sundhedspersonale pr. 1.000 indbyggere, ligger Furesø igen helt i bund – som nr. 93 af de 98 kommuner.

Et lyspunkt finder man i udgifter til hjemmesygepleje, hvor Furesø ved tidligere måling var landets dårligst placerede. Her er man nu krøbet op ad listen og er nu nr. 30 fra bunden – altså placeret i den nederste tredjedel.

I Seniorrådet undrer vi os over flere ting. Dels over, hvordan Furesø vil nå målet om at komme helt i top, når man accepterer år efter år at ligge i bund blandt landets kommuner.

Og dels over, hvornår byrådet begynder at lade de fine ord og ambitiøse mål følge af konkrete handlinger.

Vi kan jo konstatere, at Furesø prioriterer andre af sine kommunale områder og ser frem til, at man vil gøre det samme på ældreområdet.

Det er både pinligt og bekymrende, at Furesø fortsat ligger i bunden blandt landets kommuner – og ikke mindst når man ved, hvor mange flere ældre og ikke mindst svage og plejekrævende ældre, vi vil få i de kommende år.

Allerede i dag er det tæt på 25 procent af Furesø kommunes indbyggere, der er +60 år, så det haster med at opprioritere senior/ældreområdet.

Det er ikke første gang, Furesø Seniorråd peger på problemer på ældreområdet. Senest for et halvt år siden, hvor tal fra Indenrigsministeriet viste, at Furesø ligger helt i bund, når det handler om, hvor mange sygeplejersker og sosu’er, kommunerne har ansat til at tage sig af sine ældre borgere.

Her viste tallene fra ministeriet, at Furesø er en af kommunerne med den allerlaveste normering i hele landet.

Et regnestykke baseret på tallene fra Indenrigsministeriet afslørede, at der skal ansættes 135 nye medarbejdere, hvis Furesø kommune blot skal leve op til landsgennemsnittet for kommunerne.

Furesø Seniorråd ønsker at byrådet forholder sig åbent og ærligt til, hvilket serviceniveau man ønsker at tilbyde borgerne, og står på mål for, at nogle områder tilsyneladende prioriteres højere end andre.