Frygt for at bibliotek visner hen

Foto: Jimmy Rømer
Hareskov Bibliotek genåbner efter renovering.
  170907 Foto: Allan Nørregarrd
Hareskov Bibliotek genåbner efter renovering. 170907 Foto: Allan Nørregarrd

Furesø: I 2006 blev der investeret 10 millioner kroner på at realisere Hareskov Kombibibliotek som en omkostningseffektiv og fremtidssikret løsning. Siden er der ved hver eneste budgetrunde skåret i midlerne til biblioteket, og nu forudser Hareskovby Medborgerforening (HMB), at det velfungerende bibliotek på få år vil visne hen og lukke.

Furesø Byråd har sendt sit budgetforslag på biblioteksområdet i høring, og HMB glæder sig i første omgang over, at bibliotekslukninger endegyldigt er taget af bordet. Nu skal der i stedet fokuseres på et mere perspektivrigt øget samarbejde mellem bibliotek, borgerservice og kulturhuse. Det skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag.

– Forslaget er desværre uklart om åbningstiden på Hareskov Kombibibliotek…Der er nu skåret så langt ind til benet, at en yderligere reduktion fra de 18 timers betjent åbningstid vil have store negative konsekvenser, skriver Lene Munch-Petersen og Anders Riiber Høj fra HMB i deres høringssvar.

De mener ligeledes, at konsekvenserne vil bryde med centrale politiske visioner – og klare valgløfter – fra de fleste partier i byrådet.

Ønsker ro

HMB ønsker en klar politisk stillingtagen til, at de sidste 18 timers betjent åbningstid bevares. Ligeledes ønsker man en holdbar løsning, der sikrer ro om biblioteket resten af valgperioden.

Men foreløbig frygtes det lokalt i Hareskovby, at postbutikken på kombibiblioteket lukkes, og at børn og unge afskæres fra at bruge biblioteket efter skoletid, samt at det såkaldte "Hareskov Kultursamarbejde" næppe overlever. Biblioteket deltager i sidstnævnte samarbejde sammen med HMB og Hareskov Skole, og arbejdet baserer sig på frivillig arbejdskraft med blandt andet kulturelle aktiviteter som Debatforum, Kunstens Dag og Søndag på Biblioteket. Alle tre tilbud vurderes som velbesøgte og attraktive for det lille lokalsamfund.

Kan give gevinst

Den såkaldte nøgleteknologi kan ifølge HMB ikke erstatte de 18 timers bibliotekarbetjent åbningstid. Men HMB peger på, at denne teknologi kan give gevinst i form af mulighed for biblioteksadgang om aftenen og om søndagen. Men et nøglebibliotek har kun adgang for voksne og unge over 15 år, og det vil afskære de skolebørn, der i dag er flittige brugere af Hareskov Bibliotek til blandt andet lektielæsning og gruppearbejde efter skoletid.

– Det er særdeles uhensigtsmæssigt. Ulempen kan kun afhjælpes ved at bevare den betjente åbningstid efter klokken 14 – eller ved en tilsvarende normering med skolebibliotekarer, fastslår Lene Munch-Petersen og Anders Riiber Høj i deres høringssvar.

jpr