Forfatteren, der så rødt, i Jonstrup Senior Akademi