Forening klager over manglende borgerdialog – udvalgsformand er enig i kritikken

BYPLAN: Furesø By & Land har sendt et åbent brev til Udvalget for Byudvikling- og Bolig om manglende borgerinddragelse i lokalplanforslaget for Akacietorvet. Udvalgsformand Egil Hulgaard giver foreningen ret.

En ny lokalplan for Akacietorvet slap for hurtigt igennem systemet. Furesø By og Land klager over manglende borgerinddragelse og får opbakning fra politisk hold.