Folk kaster stadig med skrald i skoven

Foto: Anders Bang