Fiskebækbroen og de manglende 5 dB

Fiskebækbroen og de manglende 5 dB

Fiskebækbroen og de manglende 5 dB

Foto: Mikkel Kjølby