Fire skarpe om udskældt bibliotek

Foto: Jimmy Rømer
Ombygningen af Farum Bibliotek har skabt røre i andedammen. Foto: Bernt
Ombygningen af Farum Bibliotek har skabt røre i andedammen. Foto: Bernt

Ombygningen af Farum Bibliotek har udløst en lang række forskellige reaktioner fra brugerne, og i den anledning har Frederiksborg Amts Avis stillet en række spørgsmål til kommunaldirektør Christine Brochdorf.

– Har der i forbindelse med ombygningen til 3,5 millioner været afholdt EU-udbud?

– De gennemførte ændringer muliggør, at vores tre biblioteker kan være åbne om aftenerne og i weekenden med selvbetjent åbningstid til gavn for alle borgere. De penge, der er bevilget fra et enigt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg samt Økonomiudvalget, er øremærket investering i adgangskontrol, og bygningsændringer, scannere samt andet teknisk udstyr, der samlet muliggør, at vi kan holde vores tre biblioteker åbne, uden at der er personale til stede. Ud over længere åbningstid på bibliotekerne for borgerne, betyder investeringerne, at vi kan spare cirka 1,6 millioner kroner om året på løn og drift. Investeringen på de tre biblioteker er således »tjent« ind i løbet af knap to år. Der har været tale om en række små delentrepriser, hvorfor der ikke har været afholdt et samlet EU-udbud. Til gengæld er der indhentet forskellige tilbud på alle del-enterpriserne. Der er kun i meget begrænset omfang afsat penge til at ændre møbler og indretning, der skønnes nødvendig for en god selvbetjeningsløsning samt at understøtte overskuelighed og tryghed på biblioteket, forklarer Christine Brochdorf.

– Har brugerne/naboerne til biblioteket været inddraget i ombygningen?

– Projektets endelige udformning skete i tæt samarbejde mellem arkitekterne, bibliotekets ledelse, nedsatte medarbejdergrupper og med udgangspunkt i de mange brugerinformationer, som projekt »TilTalende« havde opsamlet. Desværre har det øvrige kulturhus ikke været inddraget nær så meget, og det har betydet, at der har været et ønske om nogle tilpasninger i projektet, så den visuelle og æstetiske sammenhæng til resten af kulturhuset bliver tydeligere. Dette har vi arbejdet sammen om i de seneste dage, og der er kommet en god løsning, hvor den mest markante væg ommales, og hvor gulvet justeres, så det spiller bedre op til omgivelserne i læseområdet, siger Christine Brochdorf.

– Jeg kan forstå, at Locus Lab har stået for ombygningen. Er det et firma, Furesø Kommune tidligere har samarbejdet med?

– Nej, Furesø har ikke samarbejdet med Locus Lab tidligere. Biblioteket har valgt dem fremfor andre firmaer, fordi de har udarbejdet et designarbejde for bibliotekerne i Ballerup, ligesom de har høstet stor anerkendelse i forbindelse med, at Allerød Kommune har brugt dem til ombygning af et bibliotek og aktivitetshus, siger Christine Brochdorf.

– Har biblioteket modtaget 200.000 kroner fra Kulturministeriet til udarbejdelse af projektet?

– Ja, pengene er givet til projektet »TilTalende«, der kan ses som et forprojekt til ombygningen. Projektet gennemførte interviews med bibliotekets brugere i perioden marts 2016 – maj 2016, ligesom der blev lavet spørgeundersøgelser blandt i alt seks skoleklasser, flere fokusgruppeinterviews samt afviklet to konferencer. Alt sammen med fokus på opgaven at skabe rum med atmosfære, der indbyder til biblioteksbrug – det at opholde sig, læse, fordybe sig; at føle sig hjemme. Netop disse input skulle aktivt bruges i den videre proces med etablering af biblioteker, der kunne fungere »af sig selv« uden personale til at guide og hjælpe. Alle resultaterne fra det indledende projekt »TilTalende« blev senere overdraget til den rådgiver, der blev valgt til at understøtte indretningsprojekterne – Locus Lab, slutter Christine Brochdorf.