DEBAT: Vi vil have en mere ambitiøs spildevandsplan

Farum Sø med Claus Nars Holm i baggrunden.
Farum Sø med Claus Nars Holm i baggrunden.

Anders Medum Groth, byrådskandidat (B) og Ole Kristensen, byrådskandidat (B)

I denne uge skal den nye spildevandsplan for Furesø behandles på udvalgsmøde. Der er kommet flere høringssvar ind til planen, som vi mener skal tages med i det videre arbejde. Spildevandsplanen er på nuværende tidspunkt meget ukonkret og alt for uambitiøs. Vi ser gerne, at perspektivperioden nedsættes markant, og at der samtidig angives klare måltal for forbedringer af spildevandets påvirkning af grundvand, vandløb, søer og andre naturområder.

Det er væsentligt, at vi fremadrettet får sikret langt bedre data på vores udledning. Vi kan ikke leve med gamle beregninger, der end ikke er tilgængelige for borgerne. Vi kan heller ikke leve med defekte og mangelfulde måleapparater. Vi skal have bedre indsigt i vores udledning, så grundlaget er i orden for at prioritere indsatsen for et bedre vandmiljø.

Med spildevandsplanen skal vi aktivt arbejde for, at der opnås et bedre vandmiljø i Farum Sø, Furesøen og søerne i Hareskovby. Med den foreliggende plan stilles der meget begrænsede nye krav. Vi skal i Furesø turde at sætte den grønne barre højere.

Det er nu, der skal sættes kraftigere ind for at forhindre flere overløb af spildevand til vores søer.