DEBAT: Støjskærme gennem Furesø er billigere end man skulle tro

Anders Medum Groth. Foto: Mikkel Kjølby
Anders Medum Groth. Foto: Mikkel Kjølby

Anders Medum Groth, Byrådskandidat for Radikale Venstre, Pipersvej 17, Farum

Debatten om støjsikring af Furesø har raset i rigtigt mange år. Og man får jo lidt den opfattelse, at det er et fuldstændigt urealistisk økonomisk projekt, at få støjskærme op på Fiskebækbroen og langs motorvejen gennem Furesø. Virkeligheden er dog helt anderledes. Støjværn gennem hele kommunen koster mindre som et engangsbeløb, end hvad vi årligt afleverer til udligningsreformen. Derfor er det ikke et ublu ønske at få med i de kommende infrastrukturforhandlinger i Folketinget. Men det er vigtigt at få råbt medlemmerne af Folketingets transportudvalg op, så det bliver taget med i forhandlingerne.

Vejdirektoratet selv beregner at støjværn koster mellem 15.-20.000 kr. pr. løbende meter. Bruger man det nye støjværn i Bregnerød som eksempel, taler vi dog i omegnen af 25.000 kr.. Overfører man den beregning til Furesø, vil støjværn på begge sider af motorvejen fra Slangerupvej til Fiskebækvej koste 130 mio. kr.. Fortsætter man støjværnet på den vestlige side hele vejen til Ring4, vil prisen ende i omegnen af 215 mio. kr.. Hvis man "nøjes" med Fiskebækbroen og strækningerne umiddelbart før og efter, vil prisen være under 75 mio.. Ikke en høj pris for at sikre et mere roligt Furesø, hvor man kan høre fuglene synge.

I Facebook-gruppen "Fiskebækbroen skal støjskærmes" er en tværpolitisk bevægelse startet, for at sikre mindre støj i Furesø fra motorvejen. Fiskebækbroen er bare første skridt, for hele kommunen skal naturligvis støjdæmpes. Ikke mindst når den forventede udvidelse af motorvejen til Allerød forventes vedtaget. Vi har behov for at samle kræfterne, for at gøre sagen hørt. Derfor vil jeg opfordre alle i Furesø til at tage kontakt til deres byråds- og folketingsmedlemmer, for at lægge et større pres på. Og samtidig melde sig ind i Facebook-gruppen: (www.facebook.com/groups/2248420818637378) , for at gøre vores bevægelse mere tydelig.