DEBAT: Spildevand for milliarder

Af Niels Jørgen Brandt, medlem af byrådet (K) og Lars Carpens, medlem af byrådet (V)

debat Der er en udbredt tendens til, at ting bliver dyrere end forventet. Men nogengange kan der også være godt nyt. I Natur og Klima-udvalget har vi taget hul på spildevandsplaner, der rækker 100 år frem i tiden. Første store delområdeplan er for Farum.

Her er den gode nyhed: grundige analyser fra Novafos fortæller os, at kloaksystemet har så god kapacitet og er så robust, at der ikke er noget behov for en systematisk separatkloakering så langt øjet rækker. Her snakker vi ellers om projekter i milliardstørrelsen, som desuden har en stor klimapåvirkning pga. store mængder af betonrør og gravearbejde. Hurra for det ! Og husk at det er alle os borgere, der betaler via spildevandstakterne, så det er penge, vi alle sammen sparer.

Det betyder ikke, at der ikke skal gøres noget. Vi har for mange overløb til Furesø og Farum Sø, de skal reduceres. På en klog måde, hvor investeringen kan forsvares og ikke er et fantasi-projekt som det, vi så for Doktorens Bugt.

Her er den anden gode nyhed. Stavnsholt Rensningsanlæg har masser af kapacitet. Og det er et virkelig effektivt renseanlæg, der sikrer at Furesøen kun modtager helt rent vand fra anlægget. Det kan håndtere dobbelt så meget spildevand, som det modtager i dag. Det vi har behov er at styre den hastighed, hvorved spildevandet ved store regnskyld tilløber rensningsanlægget. Spildevandet skal som regel blot kunne forsinkes eller pumpes hurtigere til rensningsanlægget alt efter kapaciteten, og hvor nedbøren falder i kommunen. Og det kan hjælpe til med at reducere overløb til vore søer og på sigt stort set eliminere dem.

Det vi også skal i gang med i Farum er mere nedsivning af vand på egne grunde. Så vi forsinker regnvandet. Det vil også hjælpe mod overløb. Skybrudsventiler, der kan håndtere de store regnskyl, kan blive et af de vigtige hjælpemidler. Derfor sætter vi et pilotprojekt i gang i 2023, hvor de første 200 husstande får opsat skybrudsventiler på nedløbsrørene, så vi får prøvet det af. Sig endelig til hvis du vil være blandt de 200 første!

Alt i alt har vi tiden til at gøre tingene rigtigt og velovervejet i Farum. Og slippe for gigantiske investeringer, samtidig med at vi tager overløb og vandkvaliteten i vores søer alvorligt. Det er da en glædelig nyhed.