DEBAT: Nu er det tid til at stoppe spildevandsoverløbene

Anders Medum Groth.
Anders Medum Groth.

Af Tine Hessner, Gruppeformand (RV) og Anders Medum Groth, Byrådskandidat (RV)

Furesøen var engang Danmarks reneste sø. I dag bliver den og Farum Sø ved større regnskyl fyldt op med store mængder spildevand. 340 millioner liter urenset spildevand er over fem år udledt i Farum Sø. Det sker endda tæt på badestranden ved Doktorens Bugt. Det er fuldstændigt hovedrystende, at der endnu ikke er sat en prop i den udledning. Derfor er vi glade for, at vi nu endelig ser en gryende politisk enighed til at sætte en prop i den udledning. Vi vil holde A og V op på deres grønne løfter.

Spildevandsudledningen er skyld i ophobede mængder af fosfor og kvælstof. Det forringer badekvaliteten, øger andelen af farlige alger i vandet og ødelægger muligheden for et sundere dyreliv i søerne og Mølleåen.

Det er helt oplagt at vi skal gøre mere for at sikre imod overløb. Vi ser frem til at Novafos kan komme videre med kloaksaneringen og overløbssikringen. Vi skal have adskilt spildevand og regnvand i de gamle kloaker. Der kan etableres mere lokal afvanding af regnvand (LAR), faskiner på private matrikler, flere regnbede og informationskampagne i lokalområderne hvor der er fælleskloakeret. Vi kan gøre en masse fra kommunalt hold, inden regnvandet bliver til spildevand. Og når det bliver til spildevand, skal der sættes ekstra ind, så det ikke ender med overløb.

Vi skal have gjort noget mere ambitiøst. Og det skal gøres nu. Det er der heldigvis politisk momentum til. Vi vil holde de andre partier op på deres nylige grønne profil, og sørge for at der bliver gjort noget markant ved problemet, og at det ikke blot bliver valgflæsk.