DEBAT: Nej tak til kun en genbrugsplads i Furesø Kommune

Af Hans Carl Nielsen, Tuekæret 4, 3520 Farum

Furesø Kommunes forvaltning undersøger muligheden for én fælles genbrugsplads i kommunen. Årsagen er angiveligt, at en udvidelse af genbrugspladsen i Værløse er stødt på støjgener for naboerne.

Udvalgsformand Lene Munch-Petersen er positiv over for denne mulighed, selv om hun godt er klar over, at der er ulemper forbundet med det. Og det skal jeg da love for, at der er.

Jeg er flittig bruger af genbrugspladsen på Gammelgårdsvej 79 i Farum. Med bortkørsel af pap- og øvrig emballage hele året samt ikke mindst haveaffald i det godt halve år, det står på. Jeg har regnet ud, at jeg besøger vores genbrugsplads i Farum ca. 35 gange om året. Afstanden fra vores bopæl til genbrugspladsen er 1,9 km. Hvis jeg fremover skal køre til Værløse, og afstanden bliver svarende til den nuværende genbrugsplads placering, så vil afstanden være 9,4 km. Det er en forskel på 7,5 km hver vej eller 15 km pr. tur. 35 gange om året giver en merkørsel på 525 km om året.

Ud over merudgiften til el og benzin til vores hybridbil, så vil ikke mindst den øgede luftforurening tælle den gale vej i miljøregnskabet. Og jeg er jo ikke den eneste, der pludselig vil skulle køre mange flere kilometer. Uanset om en fælles genbrugsplads bliver placeret i Værløse eller i Farum.

Vi skal heller ikke glemme, at der kommer mennesker på cykel på genbrugspladserne. Det er trods alt ikke alle, der har bil. Skal de nu ud og køre en meget længere tur, for at komme af med deres haveaffald? Og kan alle klare det?

Det kan godt være, at der er andre kommuner, der kun har én genbrugsplads, sådan som udvalgsformanden siger. Men det er da en dårlig undskyldning for at gøre det ringere, mere besværligt og mere miljøbelastende for Furesø Kommunes borgere. Og det vil i givet fald komme oveni en i forvejen voldsom prisstigning på renovationsudgifterne. En fordobling fra det ene år til det andet. 9 ud af 10 gange ligger der kun en – én lille affaldspose fra vores miljøbevidste husholdning i vores affaldsbeholder, når den bliver tømt en gang om ugen. Den smule betaler vi en fyrsteligt høj pris for at få afhentet.

Brug nu hellere kræfterne på af finde en acceptabel løsning for en genbrugsplads i Værløse end på at forringe vilkårene og miljøet for os alle sammen. Please.