DEBAT: Mere musik og sang – fra vugge til krukke

Foto: Anders Medum Groth

Musik og sang er følelser, fællesskab og kulturbærende. Musik og sang er kimen til hverdagspoesi, samvær og udfoldelse. Musik og sang er opbyggende, identitetsskabende og bygger bro mellem mennesker. Musik og sang styrker kreativitet, læring og udvikling. Musik og sang skaber tillid, tryghed og gør os gladere. Og listen er meget længere end det. Musik og sang kan noget helt specielt. Intet har som det samlet os under corona-nedlukningen. Vi skal have meget mere musik og sang fra vugge til krukke i Furesø. Vi skal have "Sangglade" daginstitutioner udbredt i hele kommunen. Vi skal have musikskolen til at nå mange flere børn. Vi skal have mere musik og sang ud til borgerne – den skal ikke kun være i kulturhusene. Vi skal sikre mere musik og sang til vores ældre, både til plejehjemmene i almindelighed, og som musikterapi for demensramte i særdeleshed. Vi skal have mere musik og sang i Furesø. Det er noget af det, jeg vil arbejde for, hvis jeg kommer i byrådet efter valget. Jeg håber, du vil hjælpe mig med udføre visionen.