DEBAT: Jeg er meget forundret

Af Steen Autzen, Korsbjerghave 5, Farum

Jeg er meget forundret over, at natur- og klimaudvalget den 7. marts 2023 har besluttet at sende Plan og Agenda 21 strategi 2023 i høring ved byrådsmøde d. 29. marts 2023. Udvalget påtænker at inddrage den østlig del Farum Overdrev til et nyt erhvervsområde. Årsagen til at inddrage naturskønt område er, at en eksisterende virksomhed i Farum gerne vil udbygge sin virksomhed, hvortil de har forespurgt Natur- og klimaudvalget om muligheden for dét. Offentligheden har ikke kunne få navnet på virksomheden – det er en hemmelighed, hvilken virksomheden det drejer sig om, hvilket er meget mærkeligt.

Det kan være det ikke kun bliver en virksomhed, der skal placeres i Farum overdrev. Udvalgsforkvinde Lene Munch-Petersen har udtalte sig i Furesø avis at forvaltningen undersøger muligheden for at begge genbrugsstationer kan blive samlet til én genbrugsstation og måske tænker forvaltningen at placere genbrugsstationen i samme område?.

Ny Vestergårdsvej i Værløse skal måske på sigt ændres fra erhvervsområde til boligområde det vil sige, at driftgården skal flyttes, men hvor? Her tænker jeg, at forvaltningen påtænker at flytte driftgården til Farum Overdrev, eftersom de ikke har andre steder at flytte driftgården hen i kommunen. I tilfælde at Udvalget og forvaltningen gennemfører deres planner om flytning af tre store virksomheder – vil Farum Overdrev forvandles til et stort knudepunkt af tung trafik på de små veje omkring det naturskønne område. Dertil skal alle borgere og små virksomhed i Furesø kommune køre til genbrugsstationen med affald, det siger sig selv, at trafikken vil blive enorm og med dertil følger af støj, forurening samt øget mulighed for alvorlige trafikuheld.

Børn og unge fra Farum Nordby og Farum Overdrev cykler fra og til skoler via cykelstien, som løber langs Slangerupvej, hvorledes har Natur- og klimaudvalget tænkt sig at forbygge trafikuheld med børn og tung trafik??

Jeg tror, at mange forældre ikke vil lade deres børn cykle til og fra skole, hvis det naturskønne område bliver inddraget til nyt erhvervsområde. Resultatet er øget støjgener og større forurening af området, hvilket forskningen har bevist at udstødningsgas gør mennesker syge. Et stort dansk forskningsprojekt påviser en sammenhæng mellem støj og udvikling af demenssygdomme som Alzheimers. Derfor giver det ikke mening at Natur- og klimaudvalget vil øge trafikmængden i Farum Overdrev – det burde være omvendt at Furesø kommune skulle mindske trafikken og give incitament til at borgerne cykler eller bruge offentlig transport.

Tilbage til Farum Overdrev – det giver ingen mening, at det naturskønne område skal ødelægges med industri med dertil gener for beboerne i området. Jeg mener, at der er diskrepans i forslaget mest fordi Udvalgets opgave er blot for at nævne nogle af områderne: at øge mere vild natur, biodiversitet, naturbeskyttelse, forbedre kollektiv trafik, rene vandløb og at være CO2 neutral kommune. Derfor giver det ingen mening at de påtænker at ødelægge et naturskønt område med tung industri, driftgården og dertil en stor genbrugsstation med dertil stor trafikmængde.

Natur- og klimaudvalget bør trække forslaget tilbage og gentænke deres planner for området. Jeg tror at alle grundejerforeninger i området vil kæmpe for at Farum Overdrev forbliver et naturområde med biodiversitet og vild natur – det giver mening at områdets beboere ikke skal udsættes for øget larm, trafikstøj og forureningen med dertil en tidligere død. Det kan ende med at borgerne flytter ud af kommunen til en mere naturskøn kommune.

Natur- og klimaudvalget kan se på erhvervsejendom Gammelgårdsvej 102 som står tom med en større grund – ejendommen kan rives ned og gøres byggemoden til den hemmelige virksomhed i Farums erhvervsområde. Blot en forslag.