DEBAT: Ingen omstrukturering af FFO’erne

Muhammed Bektas (S), formand børn og skole, og Anders Medum Groth (R), næstformand børn og skole

DEBAT Da det første sparekatalog for kommunen blev sendt ud, var det foreslået, at der skulle spares to mio. kr. om året på omstruktureringer af FFO-området.

Der var foreslået forskellige modeller til at nå målet. Enten kunne 6. klasse flyttes fra FFO2 til FFO3, FFO3 kunne nedlægges for at erstattes af et café-tilbud på Ungdomsskolen eller tre af vores fem FFO3-tilbud kunne lukkes, mens kun tilbuddet på Lille Værløse Skole og Regnbuen ville fortsætte.

Fælles for alle forslagene var, at der ikke har været en grundig dialog mellem politikerne, de ansatte og borgerne i den her sag.

Hvis vi skal lave om på den fremtidige struktur på FFO-området, skal det være efter et gennemarbejdet forslag, som alle parter har været involveret i. En så stor omstrukturering af FFO-området må ikke blot foretages som led i en budgetproces. Det skal være igennem dialog og borgerinddragelse – og ikke mindst elevinddragelse.

Derfor vil vi bl.a. også gerne takke bestyrelsen på Furesøgård for deres debatindlæg i Furesø Avis om konsekvenserne ved ændringerne og invitation til at se Furesøgård.

Jeres fortælling om, hvad de unge søgte til under corona-tiden, gør indtryk.

Vi synes heller ikke, at det er hensigtsmæssigt, at de unge strejfer om på gader og stræder uden noget fornuftigt at kunne tage sig til. Der ser vi dem hellere i kompetente pædagogiske rammer.

Vi er ikke i tvivl om det store arbejde, som FFO’erne gør for de unges trivsel, relationer og fællesskaber. Det vil vi gerne sige tak for.

Politisk har vi haft drøftet besparelsesforslaget gennem flere måneder i udvalget for børn og skole. Vi synes ikke, det var et godt forslag.

På det seneste budgetseminar for byrådet har et samlet byråd nu besluttet, at besparelsen tages ud af kataloget over besparelsesforslag. Det betyder, at vi ikke i al hast skal omstrukturere vores FFO3-tilbud. Det vil vi gerne sige tak til alle byrådets partier for.

De økonomiske rammer i kommunen er stramme, og vi skal hele tiden have fokus på at anvende vores midler hensigtsmæssigt. Men det er vigtigt for os, at så store beslutninger kun tages, efter at der har været en ordentlig proces med alle parter.

Derfor er vi glade for, at besparelsesforslaget nu er sparket til hjørne.