DEBAT: Ingen motorvej til Hillerød uden støjsikring af Furesø

Anders Medum Groth. Privatfoto
Anders Medum Groth. Privatfoto

Anders Groth, byrådskandidat (R)

debat I Furesø Avis d. 6. oktober argumenterer Hans Andersen (V) for, at udvidelsen af motorvejen til Hillerød nu skal blive en realitet med de kommende infrastrukturforhandlinger. Der er rigtigt mange gode grunde til at den udvidelse skal ske. Det er jeg helt enig i. Men ikke for enhver pris. Det er væsentligt at pointere, at en udvidelse af Hillerødmotorvejen vil generere meget mere støj igennem bl.a. Furesø. Det er slet ikke acceptabelt. Når der besluttes en udvidelse af motorvejen til Hillerød, er det afgørende, at der også findes midler til at sætte støjskærme op langs motorvejen igennem Furesø. Dette vil koste et sted imellem 75-215 mio. kr., afhængigt af strækningens længde. De penge skal findes samtidig med pengene til mere motorvej. For man skal selvfølgelig skærme borgerne i Furesø fra den øgede støj fra den øgede trafik. Det burde være en forudsætning for overhovedet at tale om en udvidelse. Det håber jeg at Hans Andersen og Venstre vil tage med i forhandlingerne. Det er afgørende at vi får sat flere midler af til at støjskærme i de bynære områder som motorvejen skærer igennem.

Trafikstøj kan ifølge WHO øge risikoen for sygdomme i hjerte og kredsløb. Hos mennesker, der udsættes for en vedvarende støjbelastning, har man målt forhøjet blodtryk og puls samt øget produktion af stresshormoner. Når man bliver udsat for stærk støj over længere perioder, kan man reagere med angst, depression eller ved at blive anspændt og aggressiv. Det er altså ikke for sjov at vi skal sætte ind her. Det er muligt at en borger i Allerød kan spare 113 timer pr. år i transporttid. Men det må ikke ske på bekostning af Furesøborgernes helbred. Vi har behov for, at mange gode kræfter vil hjælpe til med at sikre mindre støj fra vores motorvejsstrækninger. Jeg håber meget at Hans Andersen i Folketinget også vil kæmpe den sag for borgerne i Nordsjælland i de kommende forhandlinger.