DEBAT: Furesøs idrætspolitik skal kunne mærkes hos foreningerne

Af Muhammed Bektas, næstformand i kultur- og idrætsudvalget. Niels Bjerre Degn, udvalgsmedlem og Ole Bondo Christensen, Borgmester. Socialdemokratiet.

Vi har nået meget på idræts- og fritidsområdet, men der er stadig meget at tage fat på: Vi skal have en samlet plan for modernisering og udbygning af vores idrætsfaciliteter. Nogle faciliteter er nedslidte, og vi mangler plads til et godt klubliv. Vi skal gøre det endnu nemmere at kontakte kommunens servicevagt, når der er udfordringer med varme, vand der løber og andet. Vi skal fjerne bøvlet med lokalebooking, aktivitetstilskud og regnskabsaflæggelse, og vi skal overveje et egentligt foreningssekretariat, hvor foreninger og kommunen arbejder tæt sammen om de administrative opgaver. Vi skal anerkende kommunens mange frivillige, og den kæmpeindsats de gør. Vi skal sikre ro om tilskuddene, så foreningerne ved, hvad de kan planlægge efter, og så skal vi i fællesskab styrke samarbedet med det lokale erhvervsliv om sponsorater til idrætslivet. Endelig og måske vigtigst af alt: Kommunen skal kunne honorere foreningerne for deres indsats for borgernes fysiske og mentale sundhed, genoptræning, integration af flygtninge, aktiviteter for udfordrede børn og forebyggelse af ensomhed blandt ældre. Vi glæder os til samarbejdet med Furesøs mange foreninger, så vi sammen kan gøre en god foreningskommune endnu bedre.