DEBAT: Furesø fortsætter i førertrøjen i den grønne omstilling

Foto: Allan Nørregaard
Foto: Allan Nørregaard

Lene Munch-Petersen (S)Formand for Udvalget for Natur, Miljø og Grøn Omstilling.

For os, socialdemokrater i Furesø kommune, er den grønne omstilling og klimatilpasning højt på dagsordenen.

Derfor har vi netop indgået en budgetaftale for 2021-2022 sammen med Radikale Venstre og de Konservative med penge til klima, miljø og fremme af biodiversitet.

Den foreslåede besparelse på 600.000 kr. til klimapuljen udgår, og vi øremærker 1 mio.kr. til grønne tiltag som: støtte til lokale regnvandstiltag – LAR løsninger – der reducerer mængden af regnvand i kloaksystemet. Regnvand, der falder på grunde og tage skal nemlig sive ned til grundvandet og ikke i det overbelastede kloaksystem. På denne måde kan vi reducere mængden af vand i kloaksystemet og overløb vores søer og åer! Vi sikrer også at overløbene til Farum sø reduceres.

Overløbsbassinet ved Fredtofteparken udbygges for 63 mio.kr. der finansieres ved lån, og betales af ved en lille stigning af spildevandsgebyret over mange år. Vi vil også i de kommende år arbejde for separat kloakering, dvs. adskillelse af spildevand og regnvand i kommunens kvarterer.

Vi fastholder også midlerne miljøinitiativpuljen til at fremme lokale miljøinitiativer! Der er brug for alle gode kræfter.

Men ikke nok med det. For at fremme brugen af elbiler, udbygges antallet af offentlige el-lade standere i de kommende år og vi samarbejder med grundejere, boligforeninger, erhvervslivet og butikker om at opstille el lade standere.

Furesø er en smuk grøn kommune, og det skal vi bevare. Vi vil fremme "biodiversiteten" ved at dyrke flere – vilde – planter og blomster på offentlige arealer til gavn for dyrelivet.

Endeligt vil vi fremme den klimavenlige kollektive transport og reducere anvendelsen af fossile brændstoffer.

Vi også fortsætter med at iværksætte cykelkampagner for børn i daginstitutioner og skoler og for at få de voksne til at cykle mere. Vi har netop udbygget supercykelsti anlægget til Allerød og der skal flere cykelparkeringspladser ved busholdepladser og S-togstationerne, og vi skal sikre mod de tiltagene cykeltyverier.

Kun fantasien sætter grænsen – vi arbejder ufortøvet for at reducere CO2 udslippet med 70 % i 2030."