DEBAT: Fejl i fjernvarme-opgørelsen

Hugo Blomquist, Solhøjpark 4, Farum

DEBAT Farum Fjernvarmeværk (FF) har i løbet af 2022 varslet tre forskellige takster på henholdsvis 612,50 kr., 1.055,00 kr., og 1.821,25 kr. inklusive moms. Lovgivningen er meget klar omkring dette punkt, og forbrugerne skal afregnes for deres forbrug i henhold til de takster,som var gældende i de pågældende perioder, hvor forbruget fandt sted.

FF har valgt at afregne årsforbruget efter en gennemsnitstakst på 1.455,21 kr. hvilket på den ene side er en klar overtrædelse af lovgivningen, og på den anden har betydet, at – afhængigt af vores forbrug – så er vi alle blevet opkrævet et sted mellem ca. 2.000 og 6.000 K. for meget.

Som andelshaver må man være i sin ret til at stille FF spørgsmålet: Er der tale om en bevidst handling for at indkræve flere penge og få regnskabet til at se bedre ud, eller er det mangel på kompetence og kendskab til lovgivningen hos ledelsen i FF?

Uanset hvad svaret bliver, hvis der kommer et, så vil begge være meget kritisable.

Jeg er godt klar over, at der kun er os andelshaver til at betale i sidste ende for det underskud, som FFs ledelse har skabt som konsekvens af deres mange fejldispositioner, men det berettiger ikke FF til at bøje loven.

Jeg har henvendt mig skriftlig til FF med min indsigelse over for årsopgørelsen og indtil videre kun modtaget et svar, som siger noget i retning af ”Man holder vinterferie, og derfor kan det tage længere tid en normalt at modtage et svar”.