Debat: Fakta om effektivitet og kapacitet af varmepumpe ønskes oplyst af Farum Fjernvarme

Af Jens Søgaard, Nordvænget 8A, 3520 Farum, fjernvarmebruger i Farum

DEBAT Farum Fjernvarmes varmepumpe har nu kørt i et stykke tid og under forskellige udendørs temperaturforhold. Det må derfor være muligt for Farum Fjernvarme nu at fremlægge data for varmepumpens effektivitet. Mere specifikt vil det være ønskeligt at få følgende data i form af kurver eller tabeller over:

1) Effekt (MW) som varmepumpen i praksis maksimalt kan levere som funktion af udelufttemperaturen.

2) Den i praksis maksimale effekt varmepumpen kan levere, i forhold til den maksimale effekt leverandøren har opgivet (alternativt effekten der teoretisk kan beregnes) som funktion af udelufttemperaturen.

3) Den effekt som varmepumpen i praksis kan levere i forhold til den effekt, der er brug for til opvarmning af fjernvarmevand i Farum som funktion af udelufttemperaturen.

4) Den effekt (MW) der i praksis skal tilføres varmepumpen udefra for kunne trække 1 MW fra varmepumpen som funktion af udelufttemperaturen.

5) Den effekt (MW) leverandøren opgav (alternativt teoretisk kan beregnes), der skal tilføres udefra for at trække 1 MW fra varmepumpen som funktion af udelufttemperaturen.

Håber at Farum Fjernvarme svarer gennem Furesøavis eller direkte til andelshaverne med de data, der er til rådighed.