DEBAT: En stærk prioritering af kulturen

DEBAT: En stærk prioritering af kulturen
Anders Medum Groth. PR-foto
Anders Medum Groth. PR-foto

Anders Medum Groth, byrådskandiat (R), Pipersvej 17, Farum

debat Churchill er ofte blevet fejlciteret for at svare "hvad kæmper vi så for?", da en general skulle have foreslået at flytte kulturbudgettet til krigsministeriet. Citatet har Churchill aldrig sagt. Men pointen er ikke desto mindre sand. Et samfund uden et stærkt kulturliv er ikke meget værd. I Furesø Radikale Venstre vil vi bygge videre på Furesøs gode fundament for et godt kulturliv. Et godt sted at bo kræver et rigt kulturliv. Det skal understøttes, gødes og udvikles. I Furesø er der heldigvis tradition for et godt kulturliv. Vi bruger vores biblioteker meget, har en stærk foreningskultur og har et rigt idrætsmiljø. Vi har forholdsvist mange elever indskrevet i musik- og billedskolerne. Vi står et rigtigt godt sted. De seneste mange måneder har vi i partiet arbejdet på at få klarlagt vores politikområder. Den politik vi vil gå til valg på, og udføre efter valget – om vælgerne vil. I dag er der mange gode arrangementer i vores kulturhuse. Det skal der også være i fremtiden. Men kulturen skal også styrkes i andre sammenhænge i kommunen ude hos borgerne.

Foreningskulturen som drivkraft: Vi er beriget af en stor diversitet af foreninger i Furesø. Nogle foreninger tager udgangspunkt i idræt og sport. Andre foreninger kredser om kunsten og kulturen. Foreningskulturen bredt set skal vi tage hånd om at styrke og udvikle. De frivilliges indsats er en kæmpe gevinst for vores kommune, og gør Furesø til et godt sted at bo, uanset om man går til dans eller er med i en bogklub.

Musik som et gennemgående element: Vi skal have musik til at være mere tilstede i kommunen fra vuggestue til plejehjem. Musik har en værdi i sig selv, men har også positive effekter på alt fra indlæring for de mindste til musikterapi for demensramte. Vi skal have mere musik i kommunen.

I Furesø gør vi det godt i dag. Det skal vi også i fremtiden.

Furesø Radikale vil arbejde aktivt for at…

o Fastholde Furesøs position som Danmarks førende kulturkommune.

o Oprette mindst én Orkestermester-folkeskole i kommunen, hvor alle elever lærer at spille på et instrument

o Have mindst 3 vuggestuer og/eller børnehaver, der kvalificeres til at være en del af projektet "Sangglad", hvor sang er hverdagens naturlige samlingspunkt.

o Fastholde og udvikle Furesø som en aktiv og positiv samarbejdspartner for både den professionelle og brede idræt.

o Sikre at kunsten og kulturen kommer ud til borgerne – ikke kun i kulturhusene.

o Udvikle Furesøs potentiale for events og festivaller.

o Levendegøre vores internationalt anerkendte skulpturpark.