Corona koster kommune 25 millioner kroner

Værnemidler, ekstra rengøring og nye fysiske rammer har betydet store udgifter for Furesø Kommune. Borgmesteren venter stadig på kompensation fra staten, men er optimistisk

Det er en stor regning på vej til staten fra kommunerne, som forventer at blive kompenseret for deres corona-udgifter. I Furesø har coronarelaterede udgifter kostet 24,9 millioner kroner, som blandt andet dækker over ekstra rengøring, værnemidler og tilpasning af fysiske rammer. Med i beløbet er også mistede indtægter på kultur-og fritidsområdet.

Forvaltningen har opgjort beløbet, og udgifterne blev drøftet på det seneste møde i økonomiudvalget.

Indtil videre har Furesø kun fået kompenseret udgifter indtil 10. maj, som er 9,5 millioner kroner. Derfor mangler kommunen lige nu 15,4 millioner kroner, og forhandlingerne mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, KL, er i fuld gang.

Fortrøstningsfuld

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) fortæller, at han inden for de seneste dage er blevet mere rolig i forhold til at få hele beløbet tilbage.

"Det er en stor usikkerhed at have. Men der har lige været repræsentantskabsmøde i KL, hvor der var gode tilbagemeldinger fra forhandlingerne, så vi er blevet mere fortrøstningsfulde. De sidste meldinger er, at vi nok skal få de sidste penge. Det er en tiltrængt tilkendegivelse," siger han.

De knap 25 millioner kroner dækker over forskellige udgifter. En af de store poster er værnemidler, der har kostet ni millioner kroner. Det er endda ud over de værnemidler som er indkøbt via den centrale indkøbsordning KVIK, hvor staten betaler for værnemidlerne.

Derudover er der ekstra rengøring for fire millioner kroner samt tilpasning af fysiske forhold for to millioner kroner. Det kan for eksempel være på skoler eller daginstitutioner, hvor der skulle sættes håndvaske op eller på andre måder ændres på forholdene, så de lever op til kravene.

Kultur og idræt

Corona-pandemien har som bekendt også gjort ondt på kultur-fritids-og idrætsområdet, hvor kommunen har mistet indtægter på 4,5 millioner kroner.

"Svømmehallen har for eksempel været lukket, men den skulle stadig drives. Derudover har vi også udbetalt en delvis kompensation til forældre for børnenes fritidsaktiviteter, der blev aflyst. Vi har også stadig skulle aflønne for eksempel musikskolelærere," forklarer Ole Bondo Christensen.

Dertil kommer øvrige udgifter fordelt på en lang række områder som for eksempel ekstra løn- og vikarudgifter, kompensation af private tilbud, test af personale, understøttelse af digitale mødestrukturer og andre nye tiltag.

Udgifter næste år

Men selvom kommunerne bliver kompenseret i år, venter der stadig udgifter til næste år, indtil en vaccine er klar. Derfor forventer de på rådhuset stadig udgifter til ekstra rengøring og værnemidler i 2021.

"Selvom det er glædeligt, at der er en vaccine på vej, må vi forvente, at første halvår bliver præget af Covid-19. Vi skal for eksempel opretholde samme rengøringsniveau, og der vil komme udgifter til fysiske foranstaltninger. Når man ikke kan være indenfor, må vi sikre, at man kan samles udenfor, og derfor skal vi for eksempel bygge bålhytter til dagsinstitutioner. Vi vil også få manglende indtægter, fordi vi må opgive nogle af vores aktiviteter, men hvor meget det bliver, ved vi ikke," siger Ole Bondo Christensen.

Han afventer derfor også en afklaring på, hvordan kommunerne vil blive kompenseret til næste år.

"Det vil være logisk, at regerningen kompenserer for det hele, når de siger, at kommunerne ikke må slække på serviceniveauet. Ellers må vi lave besparelser, som ingen af os ønsker. Det er svært nok at opretholde det samme serviceniveau uden corona," siger han.

Ny virkelighed

Ole Bondo Christensen kalder det for et ekstraordinært år, hvor de i kommunen har skulle forholde sig til en helt ny virkelighed.

"Vi skal vænne os til en anden måde at arbejde på, og jeg kan mærke på medarbejderne, at det er svært, at de ikke kan møde borgerne på samme måde, som de plejer. Det gælder især for vores social-og sundhedspersonale," siger han.

Borgmesteren slutter af med at give en tak til kommunens medarbejdere.

"Jeg har kun kæmpe ros til medarbejderne, der været med til at holde kommunen kørende, lige fra pædagoger til medarbejdere i ældreplejen. Det er en kæmpe fornøjelse at se," siger han.

Kommunens corona-udgifter

For 2020 regnes der med udgifter for 24,9 millioner kroner. De dækker primært: Ekstra rengøring, fire millioner kroner Værnemidler, ni millioner kroner Tilpasning af fysiske rammer, to millioner kroner Mistede indtægter på kultur, fritids-og idrætsområdet, 4,5 millioner kroner