Byggesager bliver behandlet dobbelt så hurtigt i Furesø

Nye tal viser, at byggesager i Furesø bliver behandlet dobbelt over så hurtigt som generelt i Nordsjælland.

Byggesager bliver behandlet dobbelt så hurtigt i Furesø

Foto: Furesø Kommune

Det tager i gennemsnit 42 dage at få behandlet sin byggesag i Furesø Kommune. Det viser nye tal fra Kommunernes Landsforening for 2022, og det er dobbelt så hurtigt som i hele Nordsjælland, hvor det i gennemsnit tager 88 dage.

Det er samtidig tre gange så hurtigt som i hovedstadsområdet, hvor sagsbehandlingstiden i gennemsnit er 127 dage, mens den på landsplan lå på 75 dage. Generelt er sagsbehandlingstiden dog steget på landsplan med 12 dage, mens den i Furesø er steget med 11 dage.

– Når borgere glæder sig til at bygge om eller bygge til, er det ulideligt at vente på en tilladelse, de gjort sig umage med at søge. Derfor har vi stort fokus på sagsbehandlingstiden i Furesø. Jeg er stolt af, at vi fortsat ligger så flot sammenlignet med vores nabokommuner. I den forbindelse vil jeg takke for den forståelse og tålmodighed, som mange borgere har vist i en tid med øget sagsbehandlingstider. Jo færre rykkere, der skal svares på, jo mere tid kan sagsbehandlerne bruge på at få afgjort de mange sager. Denne tålmodighed vil der også i år være brug for, mens vi arbejder os ned i bunkerne, siger Anny Toftkær, afdelingsleder i Plan og Byg i Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

Opfylder ikke alle mål

Furesø ligger dermed væsentligt bedre, når det gælder hurtig behandling af byggesager end for eksempel nabokommunen Allerød. I forhold til enfamiliehuse, som tæller de fleste byggesager, så er sagsbehandlingen på 36 dage i Furesø, som er under det nationale servicemål på 40 dage. Derimod tager det i gennemsnit 187 dage i Allerød.

Det er dog ikke i alle kategorierne, at Furesø Kommune opfylder servicemålene. Sidste år var der 32 sager under ’simple konstruktioner’, som det i gennemsnit tog 52 dage at få behandlet, og det er over servicemålet på 40 dage.

I Furesø Kommune har der gennem en årrække været et særligt fokus på erhvervsbyggesager, hvor kommunen behandler ansøgninger fra virksomheder i et særligt ’fast track’. Kommunen viser sig også at overholde servicemålene i det to kategorier ’industri-og lagerbygninger’ og ’Etagebyggeri, erhverv’, som er på 50 og 55 dage. Det gør kommunen til gengæld ikke, når det gælder ’etagebyggeri, bolig’, hvor servicemålet på 60 dage overskrides med seks dage.

For at sagsbehandlingen skal gå så hurtigt og smidigt som muligt, så anbefaler Anni Toftkær at få hjælp af en professionel rådgiver til større projekter.

– Det kan være vanskeligt at udfylde en ansøgning. Man kan undgå uheldige fejl, og ofte kan vi behandle ansøgningen hurtigere, siger hun.