Bibelens kvinder frem i lyset

FOREDRAG Stavnsholtkirken får torsdag 30. marts kl. 19.30 besøg af Lisbeth Smedegaard Andersen, som vil fortælle om Bibelens kvinder.

Lisbeth Smedegaard Andersen er teolog, forfatter og salmedigter og har i 2022 skrevet en bog om Bibelens Kvinder.

Skrevet af mænd for mænd

Bibelen er skrevet af mænd, for mænd og om mænd, og kvindernes rolle er tilsyneladende først og fremmest at føre slægten videre.

Men nærlæser man Bibelen ud fra kvindernes synspunkt, opdager man, at de er særdeles forskellige, og at mange af dem er selvstændige og handlekraftige personer.

I et mandsdomineret samfund må de bruge andre midler end mændene for at få deres ønsker ført ud i livet, hvilket ofte afslører mændenes svagheder og giver indblik i nogle underliggende og upåagtede strukturer i Biblens fortællinger.

Der vil under foredraget blive vist billeder af både ældre og nye kunstværker.

Der er gratis adgang til foredraget, men kirken anbefaler at komme i god tid. jesl

Lisbeth Smedegaard Andersen, der giver foredrag i Stavnholtskirken torsdag 30. marts, har skrevet en bog om Bibelens kvinder. Foto: Henrik Petit