Ballade om boliger på Kollekollevej

To partier rejste kritik af nyt lejlighedsbyggeri i Værløse, fordi grunden er udlagt som erhverv og er blevet solgt som sådan

Den såkaldte “spejdergrund” gav anledning til debat til byrådsmødet forleden. Et flertal sendte som ventet et lokalplanforslag til høring med et boligbyggeri mellem Kollekollevej og s-banen afgrænset af Stiager.

Grunden har været udlagt til erhverv og er i sin tid også solgt som en potentiel erhvervsgrund. Som beskrevet tidligere her i avisen er planen at opføre 26 lejligheder med tagterrasse. Lokalplansforslaget blev sendt i høring af et enigt planudvalg, men her har Radikale Venstre og Enhedslisten ikke sæde. Det var også de to partier, der rejste kritik, da sagen var for byrådet.

– Det helt grundlæggende i denne sag er, at vi har solgt en grund til en udvikler, som ønskede at opføre en erhvervsejendom, og efterfølgende skrider det. Erhvervsgrunde er billigere end grunde, hvor der skal være boliger. Det er en dårlig håndtering af kommunens penge, men det er et rigtig godt køb af udvikleren. Vi kan ikke støtte at sende lokalplanen i høring, sagde han.

– Det vidner om et planudvalg, der har givet op i for hold til det oprindelige formål med grunden. Det er ærgerligt at give en udvikler frit lejde til at bygge boliger. Hvorfor giver vi slip på den mulighed, vi havde set med den her grund. Vi har ikke lyst til at være med til at sende det her i høring, sagde Tine Hessner.

Hun fremhævede også, at gennemsnitsstøjen er 70 decibel, og dermed skal bygherre tage forbehold ved at bygge støjreduktion ind i facaden på lejlighedsbyggeriet.

Hvor egnet er den her grund til boliger? Undskyld mig, men hvor dumt er det at bygge boliger der, lød det fra Tine Hessner.

SF’s Jesper Dyhrberg var dog postivt stemt for at sende forslaget i høring.

– Jeg går ind for meningsfuld bytortætning, og det synes jeg, det her er, sagde han.

– Men jeg vil følge høringen tæt.

Om ti år

Det andet radikale byrådsmedlem, Anders Medum Groth, mente, at den nuværende støj på 70 decibil vil ændre sig over tid.

– Om ti år kommer der til at være markant mere støj, sagde han.

Venstres Lars Carpens udtrykte støtte til at sende lokalplanen i høring.

– Det er en naturlig udvikling, at vi byfortætter, for vi er enige om ikke at tage det åbne land i brug til mere by, mente han.

– Jeg undrer mig over, at der i sin tid ikke om en klausul ind om, at prisen skulle stige, hvis projektet udviklede sig til at være noget andet end erhverv, sagde Niels Jørgen Brandt (K).

Undren

Bettina Ugelvig (S) havde som planudvalgsformand fremlagt sagen til at begynde med, og hun ville svare på kritikpunkterne.

– Jeg undrer mig over, at tiltroen til planudvalget ikke er større. Vi sidder altså og arbejder med tingene, men det er der ikke megen tillid til. Støjreduceringen gør, at byggeriet vil leve op til Miljøstyrelsens regler. Men så må jeg forstå, at Miljøstyrelsens egne regler i forhold til støj ikke er gode nok? Derudover har grunden ligget tom hen, og ingen har været interesseret i at bygge kontor her, sagde hun.

– Jeg er virkelig forundret over krtikken, lød det fra Bettina Ugelvig.

Øjvind Vilsholm gav efterfølgende udtryk for, at Bettina Ugelvig havde været “en tand for skarp”, mens Tine Hessner undrede sig over “utålmodigheden med at gøre noget ved den her grund” og ikke vente.

Forslaget blev sendt i høring af flertallet af partier, mens Enhedslisten og Radikale Venstre stemte imod.