Bæredygtige, billige boliger – også i Furesø kommune

Huspriserne i Furesø kommune er tårnhøje. Man ser, at villaer fra 60-erne bliver revet ned og grundene bliver bebygget med meget store huse, oftest med beton, mursten og glas – produceret med store CO2 udledninger. Der findes privat bæredygtigt byggeri i vores kommune, f.eks. bofællesskabet Mageløse i Sydlejren, men for at bo dér, skal pengepungen være rigtig stor.

Det kunne være inspirerende, hvis der kunne findes et stykke jord, hvor en anden livsstil med et meget lavere aftryk på klimaet kan udfolde sig. For vi er nødt til at tænke nye tanker. Hvordan ønsker vi at vores liv skal være i en fremtid, hvor vi ikke kan fråse i et stort CO2 aftryk? Og vil vi ikke i højere grad være herre i eget hus ved ikke at have en kæmpe gæld og hænge fast i hamsterhjulet? Og købe langt færre ting, som ikke er nødvendige for at leve et godt liv?

Flere danske kommuner har igangsat projekter med Tiny Houses, (prøv at google Vejle og Æbeltoft tiny houses). Her planlægges små boliger bygget i bæredygtige materialer, med solcelleenergi og brug af regnvand. Træ er et rigtig godt byggemateriale, idet træet i sin levetid har bundet CO2, som så kan lagres i bygninger og møbler. Der findes ligeledes klimavenlig alternativ isolering. Og det ville være rigtig godt, hvis en sådan bebyggelse med bæredygtige, billige boliger kunne kombineres med dyrkning af grøntsager, f.eks. som permakultur-have. Jeg tror der er interesse for at dyrke egne fødevarer blandt borgere i Furesø.

Jeg kan kun se win-win ved at Furesø kommune giver muligheder for nye klimavenlige og billige boformer. Vi har brug for at tiltrække flere borgere til kommunen, borgere som ikke behøver at pendle langt for at komme hertil for at arbejde som pædagoger, lærere og plejepersonale. Og vi vil gerne have, at de unge – som engagerer sig meget i klimakampen – bliver boende i kommunen eller flytter tilbage hertil efter endt uddannelse.