Åh nej: Bilister blokerer for ambulance ved Furesøbad

Foto: Mikkel Kjølby