Vind i sejlene til nytænkning på lystbådehavn: Millionstøtte til Maritimt Center

Fondsstøtte: Lokale og Anlægsfonden giver millionstøtte til Maritimt Center i Frederikssund.

Vind i sejlene til nytænkning på lystbådehavn: Millionstøtte til Maritimt Center

Det er vigtig for mig, udvalget og hele byrådet, at vi i Frederikssund som fjordkommune med et maritimt center styrker borgernes, foreningernes og besøgendes muligheder for at være aktive på og ved fjorden, siger Niels Martin Viuff (K). Foto: Birgitte Masson

Det er vigtig for mig, udvalget og hele byrådet, at vi i Frederikssund som fjordkommune med et maritimt center styrker borgernes, foreningernes og besøgendes muligheder for at være aktive på og ved fjorden, siger Niels Martin Viuff (K). Foto: Birgitte Masson

Frederikssund: Frederikssund Kommune har i over et år samarbejdet med lokale foreninger og Lokale og Anlægsfonden om at konkretisere visionerne for nye rammer for det maritime liv på Frederikssund Lystbådehavn.

Det arbejde kaster nu en imponerende bevilling på hele 15 millioner kroner fra Lokale og Anlægsfonden af sig til støtte til det samlede visionsprojekt.

Det er ikke hverdag at modtage fondsstøtte til kommunale anlægsprojekter.

Derfor er Borgmester Tina Tving Stauning (S) også begejstret for den store fondsbevilling:

– Det er utroligt glædeligt, at Lokale og Anlægsfonden har besluttet at støtte vores projekt om et maritimt center. Det skylder vi dem stor tak for. Opbakningen fra fonden betyder utroligt meget for projektets videre udvikling både økonomisk og med faglig rådgivning. I byrådet er vi enige om, at vi skal turde være ambitiøse og visionære i udviklingen af fremtidens lystbådehavn, og med Lokale og Anlægsfonden ombord har projektet fået et kvalitetsstempel over for andre potentielle fonde, siger borgmesteren.

Siden 2020

Ideen om et maritimt center tog første gang form i 2020, hvor byrådet besluttede, at de maritime foreninger skulle have nye fælles rammer til at udøve deres aktiviteter på og ved fjorden.

Frederikssunds maritime foreninger var taknemmelige for den politiske opbakning, men ønskede, at projektet sigtede bredere og mere ambitiøst.

Frederikssund Lystbådehavn skal udvikles til et Maritimt Center med nytænkning i indretning og med nye muligheder for aktiviteter på havnen og i fjorden for borgere og besøgende. Arkitektkonkurrence er nu ved at blive søsat. Illustration: Frederikssund Kommune

De maritime foreninger drømte om, at lystbådehavnen kunne åbnes op for flere brugere af vandet, flere borgere og besøgende. Det blev anledningen til, at Frederikssund Kommune og Lokale og Anlægsfonden indledte et partnerskab om udviklingen af fire bærende visioner, der skal danne rammen om en kommende arkitektkonkurrence.

Fondens bevilling går til at understøtte realiseringen af visionsprojektet for Maritimt Center Frederikssund. Visionsprojektet skal realiseres dels via byrådets bevilling og dels via fondsstøtte.

Lokale og Anlægsfondens udviklingskonsulent Jakob Færch, som har fulgt projektets udvikling tæt, forklarer hvorfor fonden ser potentialet i Frederikssund Kommunes projekt:

– Maritimt Center i Frederikssund er et pionerprojekt, hvis ambition er at skabe en kulturændring, som giver plads til, at flere kan få glæde af fjorden og havnens arealer. Visionen er at skabe en moderne rekreativ havnepark og et maritimt center, hvor bæredygtighed spiller en stor rolle, og hvor der er plads til fællesskab og aktivitet.

– Sådan et projekt kræver en grundig proces, hvor der er fokus på viden og udvikling. Derfor støtter vi visionsprojektets realisering på baggrund af det ambitiøse konkurrenceprogram og arkitektkonkurrencen, siger Jakob Færch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden.

Vinderprojekt i august

Bevillingen fra Lokal og Anlægsfonden skal behandles politisk i udvalget for Unge, fritid og idræt på et møde den 7. februar. Samtidig behandles også konkurrenceprogrammet for arkitektkonkurrencen for det maritime center.

Endelig skal Byrådet den 1. marts behandle sagen, hvorefter arkitektkonkurrencen kan blive igangsat. Det forventes, at der findes et vinderprojekt i slutningen af august.

Nye aktiviteter

Udvalgsformanden for Unge, fritid og idræt Niels Martin Viuff (K) følger projektet tæt som formand for fagudvalget.

– Det er vigtig for mig, udvalget og hele byrådet, at vi i Frederikssund som fjordkommune med dette projekt styrker borgernes, foreningernes og besøgendes muligheder for at være aktive på og ved fjorden. Vi skal skabe nogle unikke rammer for fremtidens lystbådehavn, som også har en høj arkitektonisk værdi.

– Samtidig er det utroligt vigtigt for mig, at projektet skaber plads til, at børn og unge kan bruge faciliteterne til undervisning og formidling, og at der kan skabes plads til, at der kan udlejes kajakker, SUPs og både. Jeg glæder mig til i august at se alle visionerne lagt sammen i et vindende projektforslag, siger udvalgsformanden.

Klart i 2025

Arkitektkonkurrencen afvikles imellem en håndfuld dygtige arkitektteams frem til et vindende projektforslag præsenteres for byrådet og offentligheden i slutningen af august. Sideløbende med arkitektkonkurrence fortsætter arbejdet med at rejse yderligere fondsstøtte til det samlede visionsprojekt. Tidsplanen sigter efter indvielse af de første dele af Maritimt Center-projektet i slutningen af 2025.