Nu fjernes skiltene: Marys Bro spærres delvist

Farvel skilte: Vejdirektoratet fjerner skilte, der henviser til betalingsvej.