Naturforkæmper fylder 70 år

Borgermøde i Elværket - om bevarelse af Frs. Sygehus.
  031109 Foto: Allan Nørregaard
Borgermøde i Elværket – om bevarelse af Frs. Sygehus. 031109 Foto: Allan Nørregaard

Onsdag den 6. februar fylder Per Seerup Knudsen, Frederikssund, afdelingsformand og samrådsformand i Danmarks Naturfredningsforening 70 år.

Med en opvækst i København blev det til en uddannelse i Københavns Kommunes socialdirektorat og sagsbehandling for borgerne på Vesterbro. Her blev Per Seerup Knudsen valgt fagforeningsformand og senere med opgave at integrere ved bistandslovens ikrafttræden.

Det blev til 30 år i kommunalt fagforeningsarbejde og derigennem formand for Branchesikkerhedsrådet for kontor og administration, poster i hovedorganisationen FTF, i Danmarks Forvaltningshøjskole og Socialformidleruddannelsesudvalget. I 2004-14 blev opgaven at forhandle med kommunerne og regionerne. Alle uden at ende i forligsinstitutionen.

Ved valget i 1993 blev han valgt ind i Frederiksborg Amtsråd, og med valgperioderne i Regionsrådet for Hovedstaden blev det til sammenlagt 25 år som socialdemokratisk repræsentant. Perioden betød også formand for Teknisk Udvalg og Sundhedsudvalg i amtet samt med i bestyrelser for sygeplejerskeuddannelsen, handelsskolen, Center for Videregående uddannelser, et vaskeri, Det Danske Teater, turisme, Lokaltog, Praktiserende fysioterapeuter og Øresundskomiteen.

Efter ophør med det politiske arbejde i 2017 er fritiden brugt til frisk luft i familiens skovbrug i Småland og til Danmarks Naturfredningsforening, som afdelingsformand i Frederikssund. Aktuelt er kampen for rent drikkevand det vigtigste.