Kapitalfond køber 45 procent af familievirksomhed

Den Sociale Kapitalfond Invest har købt 45 procent af aktierne i Koatek A/S, Jægerspris, og ejer nu virksomheden sammen med den oprindelige ejer Bo Olsen, ledende medarbejdere og ny bestyrelsesformand, oplyser fonden i en pressemeddelelse til Frederiksborg Amts Avis.

Den nye ejerkreds vil styrke virksomhedens positive udvikling, udbygge dens sociale ansvarlighed, og sikre et succesfuldt generationsskifte.

Koatek leverer specialfremstillede, præcise komponenter af metal og plast til danske og internationale virksomheder og har cirka 75 medarbejdere. Den hidtidige hovedejer Bo Olsen overtog virksomheden fra sin far i 1994 bevarer en del af sit ejerskab og forbliver medejer ligesom produktionsdirektør Thomas Nielsen-Gotsæd. Derudover indtræder ny bestyrelsesformand Hans Lohmann i ejerkredsen.

Med salget ønsker Bo Olsen at gennemføre et generationsskifte, som kan styrke og fremtidssikre Koatek og de værdier, familien har drevet virksomheden efter.

– Koatek er inde i en spændende og positiv udvikling, som jeg gerne vil styrke. Det kan Den Sociale Kapitalfond Invest og den nye bestyrelse bidrage til. Vi har haft en god og effektiv proces sammen, og de har lavet en god model, hvor jeg også kan være med på næste del af rejsen. De er professionelle folk, der kan sikre fortsat udvikling af virksomheden sammen med vores dygtige medarbejdere og ledelse, siger Bo Olsen.

– Samtidig betyder det meget for mig, at Den Sociale Kapitalfond Invest står for samme måde at drive virksomhed på, som vi altid har praktiseret, hvor vi er i tæt dialog med vores kunder, tager et ansvar i vores lokalsamfund og passer godt på vores medarbejdere, tilføjer han.

Den Sociale Kapitalfond Invest ser et spændende potentiale i Koatek – både kommercielt og socialt.

– Koatek er førende inden for sit særlige nicheområde, og der er rigtig gode udviklingsmuligheder for at styrke samarbejdet med de nuværende kunder, og for at skabe udvalgte nye kunderelationer. Koatek viser, at man også på et specialiseret og teknologitungt område kan kombinere god forretning med social ansvarlighed. Med vores ejerskab er det også planen, at vi udbygger Koateks sociale indsats til gavn for endnu flere mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, siger Lars Jannick Johansen, Managing Partner i Den Sociale Kapitalfond Invest.

Koatek har 75 medarbejdere og en stærk tradition for at ansætte, opkvalificere og fastholde medarbejdere med særlige behov. Ambitionen over de kommende fem år er blandt andet at skabe cirka 10 nye arbejdspladser til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet og hjælpe flere unge til uddannelse i virksomheden og dermed gøre Koatek til en endnu stærkere rollemodel på sit område og blandt de mest sociale virksomheder herhjemme.

Parterne er enige om ikke at offentliggøre transaktionsprisen.