Ingen lejrskole til børn i Frederikssund Kommune

Ann Charlotte Hansen,

Forælder til to børn i Frederikssunds folkeskole

og underviser på læreruddannelsen.

debat Coronatiden har for alle betydet langt færre sociale arrangementer end vi ellers er vant til. Vores børn har også haft langt færre skolefester og udflugter under Corona, end de ellers ville have haft.

Det har haft konsekvenser for børnenes sociale liv og det sociale sammenhold i klasserne. Børnene har brug for igen at få en masse gode oplevelser SAMMEN.

Derfor er det med gru og forundring, at jeg som forælder læser i forslaget til budgetinitiativer, som kan indgå i budgetdrøftelserne i Frederikssund Kommune for 2023-2026, at der er forslag om at skære kraftigt i skolernes budget til lejrskoler. De børn der nu er på mellemtrinnet, hvor lejrskolen i Frederikssund Kommune lige nu ligger i 6.klasse, er de samme børn som har levet det meste af deres skolegang under Corona.

De børn har ikke været på skoleudflugter, de har ikke haft julefester mv. De har ikke engang leget med børn fra parallelklassen i frikvarteret. NU er der en reel risiko for at de heller ikke kommer på lejrskole, eller kommer på en meget skrabet udgave af en lejrskole.

Lejrskole er en vigtig del af folkeskoletiden. Det er her børnene får fælles oplevelser og får styrket deres sociale fællesskab. Det er også på lejrskolen at børnene får koblet den faglige viden de lærer i klasselokalet, med den virkelige verden i det område de besøger. Det bidrager i den grad til børnenes almene dannelse, som er en central del af den danske folkeskole.

Konsekvensen af at spare på lejrskolen er at det bliver op til de enkelte forældre i børnenes klasser, at sørge for finansiering og planlægning af ture. Det er der forældre med overskud til i nogle klasser, men der er også mange klasser hvor forældrene ikke har. Det betyder en helt skæv fordeling i oplevelser og ture børnene.

I forvejen er der en stor flugt af ressourcestærke forældre væk fra kommunens folkeskoler. Hvis man skærer ned på området hele tiden, hvilket der er flere forslag til i budgetinitiativerne, så risikerer vi at flere forældre fravælger kommunens folkeskoler.

Derfor kan jeg simpelthen ikke forstå, hvordan Frederikssund Kommune kan få sig selv til at spare på sociale initiativer i en tid hvor vi alle har så hårdt brug for dem, og endnu mindre forstå hvordan politikerne tør at gøre folkeskolen endnu mindre attraktiv når der i forvejen er stor flugt fra kommunens folkeskoler.