Her kan fremtidens råstoffer blive hentet

Råstofplan: Der kom ni nye forslag til placering af fremtidige graveområder, da Region Hovedstaden indkaldte ideer og forlag til den kommende Råstofplan 2024. Se her, hvilke områder, der er tale om

Her kan fremtidens råstoffer blive hentet

Hovedstaden: Sand og grus er forudsætningen for nye huse og veje, broer og byområder. Og hvor råstofferne skal komme fra er altid et debatteret spørgsmål. Ansvaret for at udpege graveområder ligger hos landets fem regioner, der har til opgave at kortlægge og sikre forbruget af råstoffer 12 år frem i tiden – og udarbejde en råstofplan, der udpeger områderne.