Handicappriser uddelt på FNs årlige, internationale handicapdag

På FNs internationale handicapdag 3. december blev sløret løftet for, hvem der skulle have Frederikssund Kommunes Handicappris 2020 og 2021. Priserne gik til projektet ’Sammen om kultur’ og specialskolen Kærholm afdeling Kølholm

Borgmester John Schmidt Andersen th overrakte Handicapprisen 2021 til pædagogisk leder på Kølholm Søren Bomann Andersen, der tog imod på vegne af hele Kølholms medarbejderstab.

Foto: Birgitte Masson

På FNs internationale handicapdag 3. december blev der uddelt handicappriser for 2020 og 2021 i byrådssalen på Frederikssund Rådhus. Handicapprisen gives til den enkeltperson, virksomhed, institution, forening eller organisation, der efter Handicapudvalgets vurdering har ydet en ekstraordinær indsats for mennesker med funktionsnedsættelse. Til at overrække priserne var borgmester John Schmidt Andersen og formand for Handicaprådet Tommy Fritzen.