Grundejere klager over byggesag i velhaverkvarter

Grundejere klager over byggesag i velhaverkvarter

Jørgen Dyhrfjeld (t.v.) og Andreas Larsen er naboer på Strandhøjen i Frederikssund og med i Grundejerforeningen Plantagen, der på vegne af 87 grundejere har klaget over Frederikssund Kommunes sagsbehandling i en byggesag på Dyrlægegårds Allé 198. Foto: Kenn Thomsen

Foto: Kenn Thomsen

Frederikssund Kommune tilsidesætter vores interesser fuldstændigt, siger talsmand for grundejerforening med 87 husstande.

– Det er væsentligt for os som borgere at beskytte det område, vi bor i, og som ligger med en strandbeskyttelseslinje lige ud til en følsom natur og kyststrækning. Hvis kommunen åbner op for massive bebyggelser i området, vil det ødelægge de åbne havemiljøer, som vi selv, og også andre er glade for, når de går tur.

Sådan siger Andreas Larsen, der som talsmand for Grundejerforeningen Plantagen med 87 husejere på Strandhøjen og Plantagevej har klaget til Ankestyrelsen over ”forvaltningssvigt” og ”bevidst ulovlig ensidig sagsbehandling” i Frederikssund Kommune.

Grundejerforeningen Plantagen er “nabo” til Dyrlægegårds Allé, og det er en aktuel byggesagsbehandling af et projekt i Dyrlægegårds Allé 198, som grundejerforeningen har klaget over til Ankestyrelsen for at få den overordnede myndighed til at vurdere, om alt er gået rigtigt til. Ankestyrelsen fører tilsyn med kommuner og regioner i Danmark.

– I et helt år har vi forsøgt en konstruktiv dialog og brobygning med forvaltning og politikere. Men vi oplever, at de tilsidesætter og negligerer almindelige borgerønsker og interesser fuldstændigt. Vi føler os virkelig tromlet, siger Andreas Larsen om den aktuelle sag, hvor kommunen har vurderet, at hverken han, som er nærmeste nabo mod nord, eller grundejerforeningen er part i sagen og dermed heller ikke er høringsberettiget.

Det vil forandre de åbne havemiljøer i første række af villaer mod Roskilde Fjord i Frederikssund Syd, hvis kommunen tillader byggerier af større huse end i dag, mener de i Grundejerforeningen Plantagen. Her set mod syd og Kronprinsesse Marys Bro fra Andreas Larsens have på Strandhøjen. Foto: Kenn Thomsen

Første projekt forkastet

Et par har købt en slidt villa fra 1979 på Dyrlægegårds Allé 198, som er i første række mod Roskilde Fjord. I januar 2022 søgte de kommunen om lov til at nedrive og bygge et tofamilies hus på tilsammen cirka 330 kvadratmeter på en knap 1200 kvadratmeter grund, hvoraf omkring 300 kvadratmeter ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen.

Forvaltningen nedlagde forbud mod projektet, fordi det blev vurderet til at være to fulde etager, der ikke er tilladt ifølge kommuneplanens rammebestemmelser, der kun tillader halvanden etage. Der er aldrig lavet en lokalplan for området.

Herefter skiftede bygherre arkitektfirma og søgte om byggetilladelse til et nyt projekt, der går ud på at udvide og ombygge den eksisterede ejendom, så den får cirka samme antal kvadratmeter som det forkastede forslag, og ved at udgrave terræn om eksisterende kælder på tre sider for at inddrage kælderen til beboelse.

Beboere føler sig svigtet

Kommunen er på vej med en byggetilladelse, og selv om byggeriet ikke er i gang, er den ene bolig er til salg for knap syv millioner kroner hos en lokal ejendomsmægler. Familien vil selv bo i den anden.

– Det, hvor vi synes, at kommunen politikere og forvaltning har svigtet, er, at de på trods af kommuneplanens bestemmelse om, at der maksimalt må bygges i halvanden etage, nu efter min mening reelt alligevel godkender en to familiers bolig i to fulde etager, og dermed desværre også er med til at skabe et økonomisk fundament for tofamilies huse, påpeger grundejerforeningens talsmand.

Tofamilies huse vil ifølge Andreas Larsen føre til mere massive bebyggelse og gøre det sværere at få kig til fjorden mellem husene, der ligger i første række, fra villavejen, som er en del af Fjordstien. Det vil få en principiel betydning for udviklingen af de kystnære boliger, hvor der er et generationsskifte i gang i disse år, og nye ejere kommer til.

En uprioriteret lokalplan

Ifølge Andreas Larsen har bygherre ikke gjort noget ulovligt.

– Men vi mener, at kommunen og forvaltningen ”strækker elastikkerne” til det yderste for at tillade byggeriet, mens vi ikke bliver imødekommet på nogen som helst måde, påpeger han, som er utilfreds med, at forvaltningen fra starten har bestemt, at han som nærmeste nabo mod nord og Grundejerforeningen Plantagen ikke har væsentlig interesse i sagen og dermed ikke er høringsberettiget, hvilket udelukker dem fra at gå videre med klager i det sædvanlige klagesystem.

Allerede for et år siden foreslog Andreas Larsen at lave en lokalplan for at regulere nybyggerier i området. Plan og Teknikudvalget besluttede først i august, at der skal laves en bevarende lokalplan for området, helt usædvanligt uden en tidsplan. Politikerne har prioriteret en liste med cirka 25 andre lokalplansager, som er eller skal i gang.

Kender ikke til klage

I brevet til Ankestyrelsen nævnes i øvrigt også en to år gammel byggesag med fotodokumentation fra velhaverkvarteret. Ifølge klagen undlod forvaltningen at reagere, da en grundejer gravede ned i terrænet ind over strandbeskyttelseslinjen for få fjordudsigt.

Det er nyt for centerchef for By og Landskab, Thomas Klint Martinsen, Frederikssund Kommune, at grundejerne har klaget over kommunens behandling af sagen til Ankestyrelsen.

– Vi har ikke hørt fra Ankestyrelsen. Så vi ved ikke, den er sendt dertil. Men det er jo den mulighed, borgerne har, for at få afgjort, om der er fejl i kommunens sagsbehandling. Der er ingen af os, der er ufejlbarlige, siger Thomas Klint Martinsen.

Grundejere klager over byggesag i velhaverkvarter
Jørgen Dyhrfjeld (t.v.) og Andreas Larsen er naboer på Strandhøjen i Frederikssund og med i Grundejerforeningen Plantagen, der på vegne af 87 grundejere har klaget over Frederikssund Kommunes sagsbehandling i en byggesag på Dyrlægegårds Allé 198. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen