Gips, gryn og grafik på skemaet på Lindegårdskolen

Foto: Casper Suk Thorlacius