Fhv. borgmester Bent Lund er død

Foto: Thomas Arnbo
Slangerup, 7/7 2011. 
  Fhv. Slangerup-borgmester Bent Lund har skrevet to små bøger, en historisk om grundlæggeren af FAA og om sit virke som politimand.
  
 	 Foto: Thomas Arnbo
Slangerup, 7/7 2011. Fhv. Slangerup-borgmester Bent Lund har skrevet to små bøger, en historisk om grundlæggeren af FAA og om sit virke som politimand. Foto: Thomas Arnbo Frederiksborg Amts Avis Sjællandske Medier A/S

Fhv. borgmester i Slangerup og forfatter, Bent Lund, er død. Han blev 81 år, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Gennem 25 år var Bent Lund borgmester i Slangerup, og han stoppede i kommunalpolitik med udgangen af 2006, da kommunalreformen trådte i kraft – en kommunalreform, han selv havde startet debatten om i en kronik i Frederiksborg Amts Avis fem år tidligere.

Bent Lund var landmandssøn fra Samsø og studerede selv landbrug, inden han blevet optaget ved politiet med tjeneste i København i 1955.

Som færdiguddannet kom han til Hillerød Politi i 1962 og bosatte sig i Uvelse. Han var blandt andet politiets prøvesagkyndige, og omkring 10.000 aspiranter aflagde prøve hos ham.

I 1965 forrettede han som politiofficer tjeneste under FN på Cypern. Ved sognerådsvalget året efter blev han valgt til sognerådet i Uvelse. Han blev borgmester i 1982 og blev siden genvalgt fem gange – de sidste tre gange med rent Venstre-flertal og alligevel med hele byrådet bag sig.

Bent Lund var stærkt medvirkende til en stor og positiv udvikling i Slangerup, og i 1995 blev han tildelt Ridderkorset.

Sammen med hustruen Dorrit, grevinde af Rosenborg, skabte de et hjem på Kirketorvet 6 i Slangerup, der gennem mange år var ramme om hans virke for sin by og sit parti. Parret delte også interessen for historie, og Bent Lund opfyldte sin gamle forfatterdrøm, da han i 2011 udgav bøgerne »Politi og politik«, »Bogen om Dorrit – min hustru i 33 år«, »Andreas Heegaard – købmand og liberal avisstifter« og »En samsings historie – fra husmandssøn til samfundstop« samt »Erik Ejegods Slangerup« fra 2012.

Dorrit af Rosenborg døde for et år siden, og Bent Lund sov stille ind af komplikationer fra en kræftsygdom den 28. maj på Hillerød Hospital, omgivet af parrets børn og børnebørn.