Festligt genhør med “De gamle drenge”

“De gamle drenge” besøger Islebjerg Kirke