Det regnede glas i Kirkegade

Foto: Janus Bek Julin