DEBAT: Vigtig klippekortordning er tilbage i Frederikssund Kommune

Af Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti, medlem af Udvalget for Omsorg og Ældre, Frederikssund

Frederikssund: For Dansk Folkeparti er klippekortordningen en mærkesag.

Ordningen har haft trange kår her i Frederikssund, men det er glædeligt, at den er startet op igen per 1. januar 2023 på vores plejehjem via 2 millioner kroner om året i budgettet.

Klippekortordningen blev indført i 2017 på Dansk Folkepartis initiativ i Folketinget. En pulje til fordeling af midler blandt kommunerne.

Frederikssund modtog øremærkede knap 6 millioner kroner til deling mellem 2017 og 2018.

Pengene findes fortsat på Finansloven, men ordningen forsvandt her i Frederikssund, da midlerne ikke mere var øremærket klippekortordningen, hvilket er rigtig ærgerligt, da ordningen er med til at give den enkelte beboer et frirum til lige netop det, den enkelte gerne vil. En gåtur, en tur til frisøren, ekstra rengøring eller noget helt andet.

Frit valg efter eget ønske. Rigtig vigtigt, da det at kunne bestemme selv uden altid at skulle følge en gruppeaktivitet, som man måske egentlig ikke er så interesseret i, betyder noget for den enkelte.

Det sociale aspekt ved at deltage i fællesaktiviteter er vigtig, men det er også vigtigt at kunne bestemme selv.

Derfor er det meget glædeligt, at vi efter lang debat i Omsorg og Ældre-udvalget kunne blive enige om at bruge teksten fra budgetaftalen – nemlig at borgere på plejehjemmene fortsat kan tilvælge individuelle aktiviteter.”