DEBAT: Velleruplistens kandidater er redelige mennesker, der har besluttet sig for at nok er nok

Af Erik Pedersen, Tranevænget 24, Skibby

Vellerup: Når man læser interviewet med Henrik Kirkestrup i artiklen om Vellerup Sommerby i Frederiksborg Amts Avis d. 7 feb., kan man efterlades med det indtryk, at Velleruplisten er en lille gruppe ekstreme medlemmer, der gør deres bedste for at chikanere formanden og hans familie. At det er mennesker, der undergraver demokratiet ved at stille spørgsmål til snart sagt hvad som helst, og kræver at bestyrelsen imødekommer helt urimelige krav.

Man kan få det billede af Henrik Kirkestrup, at han var et naivt bestyrelsesmedlem, der uforvarende blev bestyrelsesformand, og efter bedste evne prøvede at navigere i et konfliktfyldt farvand, som han ikke selv havde lod og del i. Han fortæller, at det gik så voldsomt ud over ham selv og hans familie, og at de udemokratiske oppositionsfolk nærmest tvang ham til at træde tilbage.

Læseren efterlades med et indtryk af, at Vellerup Sommerby lige nu befinder sig i et udemokratisk vakuum, fordi den nuværende formand er lammet af urimelige krav, og at Velleruplisten ikke er et relevant alternativ, da de benytter udemokratiske metoder til at modarbejde den siddende bestyrelse.

Jeg vil undlade at berette om, hvordan Henrik Kirkestrup og hans far Allan Kirkestrup før ham, har kørt den demokratiske proces helt af sporet her i Sommerbyen. Har man lyst til at vide noget om det, kan man lytte til podcasten “Krigen i Sommerbyen” produceret af Rasmus Visby ”Magtindsigt”.

Oppositionen i Vellerup Sommerby tæller langt over 200 medlemmer i grundejerforeningen, der ikke ønsker Kirkestrup som formand for bestyrelsen. Nogle af grundene hertil fremgår af før omtalte artikel og podcast.

Der er på ingen måde tale om en lille elitær gruppe af medlemmer!

Velleruplisten er 13 medlemmer, der stiller op som kandidater og suppleanter til bestyrelsesposterne med et fælles valgprogram. På www.velleruplisten.dk kan man se hvem vi er, og hvad vi vil arbejde for.

Velleruplisten samlede i nov. 2022 tilkendegivelser fra mere end 30 procent af medlemmerne i grundejerforeningen, der ønskede en generalforsamling, hvor vi kunne mødes og drøfte vores problemer og finde løsninger. Tilkendegivelser som bestyrelsen helt urimeligt underkendte.

Velleruplisten har således oppositionens tillid på trods af de forskelligheder, der er i denne gruppe af mennesker – akkurat som vi ser det i ethvert andet politisk arbejde.

Opbakningen blev helt tydeligt, da Velleruplisten inviterede til vælgermøde en grå søndag formiddag i januar, hvor 200 grundejere mødte op.

Det var en demokratiets festdag – og ja, bestyrelsen var inviteret, men ingen derfra mødte op.

Er Velleruplisten et relevant alternativ til den nuværende bestyrelse? Svaret er et klart JA. Samtlige kompetencer er tilstede i denne gruppe til at kunne løse grundejerforeningens driftsopgaver.

Velleruplistens kandidater er ordentlige og redelige mennesker, der har besluttet sig for at nok er nok, og at Kirkestrupfamilien skal ud af bestyrelsen. Vi gør det med demokratiske midler på trods af, hvad den anden side byder os.

Afslutningsvis vil jeg udtrykke min medfølelse med Nordsjællands Politi, som ganske givet har taget stilling til et større antal anmeldelser fra begge sider af konflikten. Jeg har selv været i politiet i mere end 42 år, hvorfra jeg som kriminalkommissær har erfaring med mange grene af politiarbejde og også som anklager i grundlovsforhør indtil politireformen, hvor funktionen blev overtaget af jurister. Derfor tør jeg godt sige, at for mig er det helt urealistisk at tro, at en mediatorer fra politiet ville kunne lykkes med mægling.