Debat: Tak til “enmillionstemmer”

Ole Peltola, Fjordlandslisten

Muslingevej 7

3630 Jægerspris

Rigtig mange borgere i Frederikssund Kommune har været udsat for en forkert og endog uværdig sagsbehandling.

Det har stået på i omkring 5 år – det kan nærmest dateres med Vingeskadalen i december 2017 – og det har påvirket mange borgeres hverdag negativt sidenhen, fordi kommunen på visse sagsbehandlingsområder har fået opbygget en kultur, hvor borgeres retssikkerhed har været undertrykt, og hvor en “afhumanisering” af borgere i nød har været al for almindelig.

Det har åbenbart været en TREND blandt landets kommuner, og på den baggrund har foreningen “enmillionstemmer” indberettet alle kommuner til TILSYNET, fordi ingen af landets 98 kommuner tilsyneladende har haft styr på reglerne omkring noget så simpelt som sagsbehandlingsfrister.

Alle kommuner har pligt til at fastsætte og orientere om disse frister, og samtidig er der et sæt tilhørende regler som sikrer, at kommunerne ikke bare kan overskride disser frister, som det passer dem.

Men uden offentliggjorte frister på hjemmesiden har kommunerne haft frit spil i forhold til at tilsidesætte den del af borgernes retssikkerhed, for uden en afgørelse kan en borger ikke klage videre til Ankestyrelsen.

Man er derfor som borger “ubehjælpelig låst”, mens kommunen bare får tiden til at gå og gå, og derfor er tidsfrister så afgørende for borgernes retssikkerhed.

Det har helt givet kostet borgere dyrt økonomisk – også i Frederikssund – men de største omkostninger har dog været de menneskelige, for det slider vanvittig hårdt på ens ressourcer, hvis man – udover det problem, man søger hjælp til – også skal ligge i strid med kommunen for at opnå sin ret efter reglerne.

Derfor er det et fantastisk løft i denne kamp, at “enmillionstemmer” har foretaget grundige undersøgelser og slutteligt har indberettet alle landets kommuner til Tilsynet.

Jeg siger personligt tak til foreningen “enmillionstemmer”, for jeg har været yderst pinligt berørt over, at forvaltningens øverste top – sammen med vores valgte tillidsfolk i byrådet – har været så svære at råbe op, men nu forventer jeg op til mindre tsunamier på rådhuse i det ganske land – også i Frederikssund.

Med håbet om en ny kultur på området.