DEBAT: Stor frustration over de udemokratiske forhold i Vellerup Sommerby

Af Berit Ringgaard Bendtsen, Fyrvænget 27, Vellerup Sommerby

Vellerup: Jeg har med interesse læst artiklerne i Frederiksborg Amts Avis den 7. februar omhandlende forholdene i Vellerup Sommerby.

Min interesse skyldes, at jeg igennem nogle år har støttet bestyrelsen og på afstand fulgt deres arbejde. Min mand og jeg har i mange år boet i Sønderjylland.

I maj 2022 rykkede vi teltpælene op og flyttede ind i vores nybyggede hus i Vellerup Sommerby.

Henrik Kirkestrup udtaler i artiklen, at det ikke passer, at de omtalte fuldmagter til bestyrelsen ved generalforsamlinger er carte blanche, således som ”oppositionen” påstår. Han udtaler, at fuldmagterne er givet til bestyrelsen af grundejere, der på fuldmagterne præcis har tilkendegivet, hvad de ønsker at stemme til de enkelte punkter.

Det er ganske enkelt ikke sandt, jeg har selv afgivet flere af disse fuldmagter. Ordlyden er, at man som fuldmagtsgiver stemmer med bestyrelsen på samtlige af de derefter nævnte punkter.

Der gives ikke mulighed for hverken at stemme blankt til enkelte punkter, eller at stemme imod hvad bestyrelsen anbefaler.

End ikke til et meget specielt punkt, hvor bestyrelsen anbefalede, at samtlige punkter stillet af ”oppositionen” skulle bortfalde, var der mulighed for at stemme nej.

Fuldmagten slutter således, citat:

”skulle der på generalforsamlingen opstå andre punkter til afstemning end de udsendte på dagsordenen, kan bestyrelsen anvende fuldmagten efter bestyrelsens egen vurdering til at foretage afstemning på mine/vores vegne”

Der gives ikke mulighed for at frasige sig, at bestyrelsen anvender fuldmagten ved nyopståede punkter på generalforsamlingen. I de tilfælde stemmer man helt uden at vide hvad der stemmes om.

Fuldmagten er et “enten eller” og kan afgives til bestyrelsen ved et enkelt klik på foreningens hjemmeside.

Så jo, fuldmagterne er en carte blanche til bestyrelsen.

En af de ting, vi som nye undrede os over, var de manglende generalforsamlinger og medlemmernes manglende mulighed for at komme til orde.

Henrik Kirkestrup udtaler, at der afholdes urafstemninger i stedet for generalforsamlinger, netop for at gøre det så demokratisk som muligt, så alle kan komme til orde.

Det er noget vrøvl, generalforsamlingen er netop det eneste sted, hvor vi grundejere kan komme til orde. De eneste, der kommer til orde inden urafstemningerne er formanden, som op til disse sender en lind strøm af nyhedsbreve.

Vi har på to måneder oplevet af få ikke færre end 22 nyhedsbreve.

De indeholder stort set ikke andet end anklager af og direkte usandheder om ”oppositionen”. Anklager om forfølgelse af formandens familie og børn, udøvelse af kriminalitet, chikane, stalking, injurierende udtalelser og meget andet.

Oppositionen er i øvrigt en bred betegnelse, han anvender om alle de medlemmer, der ikke støtter bestyrelsen.

Da jeg på et tidspunkt meddeler ham, at jeg ikke længere kan støtte ham som formand, så tilhører jeg pludselig oppositionen, uagtet at jeg på det tidspunkt ikke kender nogle i den omtalte gruppe. Jeg modtager endda, via personlige mails, de samme beskyldninger om chikane, injurierende udtalelser og stalking.

Vi oplever, at bestyrelsen har sat sig på alle informationskanaler.

Det være sig nyhedsbreve, medlemsblade og en facebookgruppe, man udelukkes fra, hvis man ytrer uenighed med formanden. Det er ikke lykkedes grundejere, der ikke støtter bestyrelsen, at få bragt et indlæg i medlemsbladene.

Jeg føler stor frustration over, at jeg og andre ikke kan få lov til at forsvare os mod alle de mange grundløse anklager, der rettes mod os. Frustration over de historier, der igen og igen fortælles om os, og som sendes ud i nyhedsbreve og medlemsblade til samtlige grundejere. Disse gentagne historier har efterhånden skabt et narrativ, som vi føler os låst i.

Ifølge vores vedtægter skal der afholdes en årlig generalforsamling. Beslutninger om bla vedtægtsændringer, valg af nye repræsentanter til bestyrelsen, godkendelse af budget, fastsættelse af kontingent og meget mere, skal foregå på generalforsamlingen. Det sker ikke i Vellerup Sommerby.

Generalforsamlingen er den højeste myndighed. Det kan ikke være rigtigt, at vi som tvungne medlemmer af foreningen, bliver frataget vores demokratiske ret til at mødes, stille spørgsmål til bestyrelsen, debattere og derefter stemme, som vi hver især finder rigtigt.