DEBAT: Råstofplan viser ikke hensyn til natur og mennesker