DEBAT: Og prisen for største ansvarsfralæggelse går til..