DEBAT: Mobilitet og trafiksikkerhed skal gå hånd i hånd

John Schmidt Andersen (V), borgmester i Frederikssund Kommune:

Efter den seneste tids debat i forskellige medier om bekymringen for mulige trafikregulerende foranstaltninger på Kronprins Frederiks Bro og J.F. Willumsensvej vil jeg gerne gøre følgende klart:

Som borgmester i Frederikssund Kommune ønsker jeg ikke, at Vejdirektoratet indfører foranstaltninger, der har til formål at sinke trafikken gennem Frederikssund by.

Mobilitet er nødvendigt

God mobilitet er i dag afgørende vigtigt for os mennesker og for samfundets velfærd og udvikling. De store statsveje i vores kommune (inkl. begge broer) er med til at sikre denne mobilitet.

Den nye bro har da også øget mobiliteten væsentligt igennem kommunen. Derfor er jeg rigtig glad for den nye bro, også selv om jeg ikke er glad for, at Folketinget valgte at eksperimentere med krav om brugerbetaling på den.

I Byrådet valgte vi den gang at sige ja til bedre mobilitet, da ingen ønskede, at køen på den gamle bro og igennem Frederikssund by blot blev længere og længere for hver dag, der gik.

Trafiksikkerhed er vigtigt

Før den nye bro kom, gik trafikken jævnligt i stå på J.F. Willumsensvej. Derfor var vi nødt til at begrænse den nord-sydgående trafik til ulempe for de bilister og bløde trafikanter, der skulle krydse vejen.

Med den nye bro er mængden af lastbiltrafik gennem Frederikssund by faldet meget. Det betyder i sig selv en bedre fremkommelighed for trafikken både på langs og på tværs af byen. Samtidig er vi i gang med – i samarbejde med Vejdirektoratet – også at forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, som skal krydse Willumsensvej.

Således etableres der cykelsignaler, der giver cyklisterne et par sekunders forspring ud i krydset. Det sker i krydsene ved Askelundsvej/Ådalsvej, Kocksvej/Odinsvej samt ved Færgegården. For mig er det vigtigt, at mobilitet og trafiksikkerhed følges ad.

Derudover er der mig bekendt ikke planer om ændringer på J. F. Willumsensvej. Eventuelle fremtidige ændringer skal sikre, at både den nord-sydgående og den øst-vestgående trafik får god mobilitet, sikkerhed og tryghed.

Motorvejen

God mobilitet handler for mig også om færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen, men regeringen nøler desværre stadig.

Det er meget utilfredsstillende, at pengene til motorvejen ikke er bevilget endnu. Dog er Vejdirektoratet netop nu ved at afslutte en ny VVM-redegørelse for motorvejen, så et opdateret grundlag er snart på plads.

Byrådet og jeg vil naturligvis fortsat kæmpe for at sikre god mobilitet i vores kommune. Det siger sig selv.