DEBAT: Havde der været kostbare frimærker – havde vi rådgivet anderledes

Af Otto Pedersen, formand Frederikssund Philatelistklub, Roskildevej 107C, Frederikssund

Frederikssund: Som svar på Henrik Schlytters indlæg optaget under Debat Frederikssund.

Frimærkeklubben i Frederikssund afholder årligt et frimærketræf i Elværket. En del af arrangementet er en frimærkeauktion med op til 300 lots. Til auktionen kan der indleveres lots også fra ikke-medlemmer af foreningen.

Klubben tilbyder, ved sin formand, at vurdere frimærker for borgere, der møder op ved arrangementet. Vurderingen foregår ved at formanden, der har et langt livs erfaring i vurdering, gennemgår materialet og ledsager gennemgangen med kommentarer om kvalitet mv. Det tilbydes, at materialet kan komme på klubbens auktion, hvis det ønskes.

I den konkrete sag mødte Henrik Schlytter op med et materiale (der fyldte en junior-flyttekasse), som han fik vurderet, og som han besluttede at indlevere. Han skrev selv under på indleveringssedlen, som indeholdt oplysning om auktionens startpris på bud (mindst 10 kr.). Det fremgår, at han blev skuffet over auktionsresultatet (23 kr.).

Hertil er at bemærke, at udbud og efterspørgsel fastsætter den konkrete pris på auktion.

På auktionen var der hammerslag fra 10 kroner op til 800 kroner. Sådan er det ved auktioner! Det er ikke frimærkeklubben, der sætter hammerslaget. Vi kan kun tilbyde at forhåndsvurdere frimærker.

Hvis der havde været kostbarheder i det indleverede materiale, var Henrik Schlytter naturligvis blevet gjort opmærksom på det og var blevet rådgivet til at indlevere til et af de store auktionshuse.